29.7. – 31.7. 2022 Vračanje 12 vijačne Božanske DNK – kristalinskost naših teles, Izkustvo in delavnica na svetih krajih v Posočju

VRAČANJE 12 VIJAČNE BOŽANSKE DNK

UTELEŠANJE BOŽANSKOSTI in KRISTALINSKOST NAŠIH TELES

Izkustvo in delavnica na svetih krajih v  POSOČJU

29.7. do 31.7.2022  

Prebujanje Božanske DNK je spominjanje Izvora

Prebuja se spomin, da smo Božanska Zavest, spomin, da smo Iskra Boga.  

Tokratno srečanje se bo zgodilo v  obdobju ko se začnejo na zemljo zelo intenzivno sidrati NOVE SVETLOBNE KODE, kode Nove Zemlje
Portal levjih vrat , portal Siriusa odpre vrata našemu duhovnemu Soncu. To k nam prinaša val Božanske Ljubezni, Svetlobe in Modrosti. Te dneve imamo mogočno podporo Univerzuma,  da prebudimo naše božanske lastnost, da prebudimo in  aktiviramo našo 12 vijačno DNK.

Stara zemlja se ruši. Smo na velikem valu dviga Zavesti človeštva in samo Ljubezen in naša božanskost bosta tisti, ki nam bosta kazali in odpirali pot v Novo Zemljo. Zdaj je čas, da postanemo to kar SMO in stopimo v svojo moč in svojo Luč.
Odpirajo se vrata Novemu Človeku z prebujeno 12 vijačno DNK.

Vsak od nas je na eterični ravni nosilec 12 vijačne božanske strukture DNK in kristalinskega telesa. Vstopili bomo v ta prostor, in se začeli  spominjati svoje Božanskosti. Začela se bodo prebujati zapečatena Vedenja in Resnice, ki so prisotne v nas od začetka časov. Odprli bomo vrata vsemu kar smo in vsemu, kar nosimo na celični in eterični ravni.  Odprli bomo vrata Novemu Človeku in Novi Zemlji.
Našo zavest bomo dvigovali preko naših celic, preko naše DNK. Naša karbonska struktura celice se spreminja v silicijevo, naš DNK se nadgrajuje in prebuja se še 10 vijačnic na eterični ravni. Prebujamo se s pomočjo plazme Svetlobe , ki prihaja  iz Centralnega Sonca in žarkov čiste Luči in Ljubezni, ki preko vseh Galaksij pospešeno prihajajo na Zemljo.
Vse to se dogaja, ker  je nastopil čas, da Zemlja vstopi v višjo Zavest , v Zavest 5.dimenzije.

 
IZKUSTVA ki jih boste doživele v tem srečanju:
 

 • globoka ponovna povezava z Mati zemljo in njenim duhovnim kraljestvom v objemu čarobnih in svetih krajev Posočja in Boginje Soče
 • izkustvo enosti in  brezpogojne ljubezni z dušnimi sestrami, izkustvo Nove Zemlje
 • osvobajanje iz matrice strahu, DOKONČNO OSVOBAJANJE VSEH IMPLANTIRANIH VSADKOV na DNK ravni , vseh implantiranih vzorcev, ki so nam bili vsajeni z namenom , da nam vzamejo našo božanskost in vsega kar nam preprečuje , da bi izkušali najvišji potencial naše duše.
 • izkustvo popolne svobode, popolne osvoboditve na posebnem kraju kjer ima Soča največjo moč
 • globoka povezava s svojim telesom v novo dimenzijo zavedanja svojih teles  preko meditacije in giba
 • predaja vedenja in spoznanj o naši božanski 12 vijačni DNK , ki nam je bila odvzeta
 • vračanje naše 12 vijačne božanske DNK
 • globoka povezava z Boginjami, zdravilkami,  prednicami, ki so esenca svete ženske na svetem kraju
 • globoko zdravljenje na svetem kraju zdravljenja
 • meditacija povezovanja in utelešanja  svojega Višjega Jaza, svoje božanskosti , utelešanje Sebe, DOTIK SVOJE BOŽANSKOSTI
 • vračanje vseh izgubljenih delčkov sebe iz vseh dimenzij, prostorov in časov
 • odpiranje vrat SPOMINJANJU vsega kar SMO
 • utelešanje novih energij Nove Zemlje in kristalinskosti telesa
 • vizija nove sebe, nove zemlje sidranje vseh izkustev v fizično realnost

Vse to bomo doživljali v objemu Ljubezni in čarobnosti Mati Zemlje, v objemu čarobnih in svetih krajev Posočja in Boginje Soče

Neskončno sem hvaležna, da bom eno od velikih spoznanj, spoznanje in izkustvo 12 vijačne Božanske DNK lahko delila z vami.

ČAS JE DA ŽIVLJENJE POSTANE VELIČASTNA IZKUŠNJA TEGA KAR SMO

S čisto namero Srca, z vso Ljubeznijo, s čisto željo duše spomniti se svoje Luči, bomo z vsem spoštovanjem vstopale v svete prostore, kjer so portali Luči v Posočju, kjer nam Mati Zemlja odpira vrata v njeno sveto Srce, v njeno kristalinsko kraljestvo, v njen duhovni svet, v 5 dimenzijo.
Ljubezen Srca nam bo odpirala vrata v globine Mati Zemlje. Spomnile se bomo teh globin, spomnile se bomo zemlje, kjer smo imele globoko povezavo z Mati Zemljo, zemljo kjer smo nekoč bile Eno z Njo. V teh globinah bodo potekali globoki procesi zdravljenja, osvobajanja in vračanja svoje božanskosti.

Skozi portal Srca bomo vstopile v dimenzijo, kjer se nam bo začela vračati vsa naša Božanska dediščina, naša izgubljena 12 vijačna DNK, vsi izgubljeni delčki nas, naše duše, vse kar smo kadar koli bile, vedele , imele in kjer se nam bo vračala vsa naša izgubljena moč, znanje, vedenje,  ki smo jo kadarkoli predale drugim.

S svojo Lučjo in Ljubeznijo bomo vračale svetost krajem in kraji bodo vračali našo svetost nam.

Delavnica bo potekala treh močnih zdravilnih energetskih točkah.

 

Na prvi točki bomo na prostorih kjer ima kristalinska Soča največjo moč. Tu bomo s pomočjo spiritov voda in v povezavi z Mati Zemljo izpuščale in se osvobajale vsega starega, vsega, kar nam preprečuje, da bi izkušale božanskost sebe. Osvobodile se bomo vseh implantiranih struktur na vseh nivojih, tudi na globoki DNK ravni, da naredimo prostor za Novo.
 Z nami bo Mati Zemlja. Z nami bodo bitja čiste Luči in Ljubezni in naša galaktična družina.
Druga točka je prostor, ki nosi zapise svete ženske, portal starodavnih modrosti, prostor, kjer so vtisnjeni spomini varuhinj Luči in Ljubezni.
To je prostor  globokega ZDRAVLJENJA .
Prostor ki vas bo prepoznal in vi njega. Prostor, kjer se nam vrača vsa naša svetost, vsi naši darovi , vsa naša božanska dediščina.Tretja točka je prostor , ki leži nad mogočnim kristalnim kraljestvom Mati Zemlje.

PROGRAM:

Petek 29.7. 2022

 

od 14.00 naprej prihod udeležencev 
16.00 predstavitveni krog, odpiranje Srca,
meditacija 
povezovanje v Srcu in z Mati Zemljo
osvobajanje z meditacijo in z gibom
povezovanje s sabo, stik s telesom, Ljubezen do sebe
intuitivna sporočila za vsako  udeleženko
skupna večerja

Sobota 30. 7. 2022

9.00 – 21.00

Vodenje na energetske točke in celodnevna delavnica NOVE DIMENZIJE SAMOZDRAVLJENJA v objemu Ljubezni in čarobnosti Mati Zemlji.
Povezava z energijo Gaje in Univerzumom in odpiranje srca Božanski Ljubezni.
Meditacija izpuščanja in osvobajanja vsega kar nam preprečuje, da bi izkušali svoj Božanski potencial
Povezava z Boginjami, zdravilkami prednicami, ki nosijo esenco svete ženske na svetem kraju
Meditacija povezovanja in utelešanja  svojega Višjega Jaza
Sidranje novih energij Nove Zemlje
Povezava z bitji čiste Luči in Ljubezni, povezava s svojim Višjim Jazom, z Kristusovo Zavestjo, z prisotnostjo JAZ SEM, povezava Z Virom Čiste Božanske ljubezni
Skupna večerja

Nedelja 31. 7. 2022

9.00-16-00 

delavnica vračanja 12 vijačne božanske DNK na prostoru ki leži nad kristalinskim kraljestvom Mati zemlje
zaključni krog

Na retreatu bo vsaka udeleženka prejela sporočila Boginj, visokih svečenic in varuhinj Luči in Ljubezni ter intuitivna spočila njeni duši.

Prisrčno dobrodošla, če te pokliče v krog dušnih sester.

Nastanjeni bomo v čudoviti hiški ob Soči in v objemu spiritov gora

Ob prijavi prejmete na mail vse dodatne informacije

Skupina bo majhna z samo 12 udeleženci

Izmenjava božanskega dela izkustva je brezplačna.
Izmenjava za moj energetski in fizični del je 144 eur 

Doplačilo:
2 x nočitev ( 90 eur )
Možnost bivanja v svojem šotoru 30 eur za 2 noči

2 x vegetarianska- veganska večerja ( okvirno 20eur )

Dodatne informacije:

Anamarija Kovačič

031 318 137
Mail: kreacije@anamarijakovacic.si

Scroll to Top

Prijavi se