Portal 11/11 in UTELEŠANJE Višjega Jaza 11.11.2022 Ljubljana in zoom

11.11.2022   od 15h do 19h

Ljubljana,  Višja Vibracija

možnost tudi preko zooma

Vabljeni na transformativno izkustveno delavnico na dan portala 11/11, dan ko so na stežaj odprta vrata za dotik z našim Izvornim Jazom, dan ko nas energije močno podpirajo, da se lahko še na globji ravni povežemo s svojim Srcem s svojo BITJO.

11. 11 je dan, je portal ki je izjemen, so vrata, ki nam odpirajo vstop v prostor, kjer se lahko dotaknemo svoje Izvorne Esence, svojega Višjega jaza. 

Je dan, ki nas močno podpira da izpustimo vse staro, vse kar nam več ne služi na naši poti, vse kar nam preprečuje, da bi lahko izkusili najvišji potencial svoje Biti.

Je dan ko se rojeva NOVO.

Je dan, ko so na stežaj odprta vrat , da si lahko vrnemo nazaj vso našo božansko dediščino in v vsej polnosti stopimo na pot namena naše duše, naše Biti in izpolnjeni zaživimo tukaj in zdaj .

MI BOMO VSTOPILI V TA PROSTOR

Na začetku te izkustvene delavnice bomo naredili prostor novim energijam, Višjemu Jazu, svoji božanskosti, zato se bomo osvobajali vsega kar nas ovira na naši poti, kar nam več ne služi, kar nam preprečuje da bi izkušali svoj najvišji potencial. Osvobajali se bomo iz matrice 3d, iz matrice strahu, pomanjkanja, kajti samo osvobojeni težke goste energije in iluzij bomo lahko videli Resnico in utelesili Sebe, ter tako vstopili na novo raven Bivanja v novo dimenzijo izkustva Sebe.

Vstopili bomo v polje spominjanja tega KDO MI V RESNICI SMO in v temu polju bomo utelešali v sebi svoj Višji Jaz in svojo božanskost. Iz Zavesti spominjanja kdo Smo, bomo sidrali oziroma utelešali  izgubljene dele SEBE, izgubljene dele svoje duše, svojo izgubljeno in predano moč.

Odpirali in aktivirali bomo naše 3 oko in pinealno žlezo, da bomo lahko videli in ozavestili iluzije strahu in omejenosti, ki nam preprečujejo, da bi izkušali naš najvišji potencial.

Ta dan smo lahko deležni izjemne Luči in Ljubezni, zato bomo odprli Srce in svoje Bitje za vse kode Čiste Luči in Ljubezni iz Najvišjega Vira, Stvarnika, ki se preko vseh galaksij in osončij spuščajo na naš planet.

Ker je ta dan izjemen tudi za manifestacijo bomo stopili v portal obilja Neskončnega Univerzuma in utelešali zavest neskončnega obilja v sebi, zato pa bo potrebno najprej izbrisati vse vzorce, prepričanja, ki so nas držale v nemoči, pomanjkanju, nesreči, žalosti, bolezni.

Sidrali bomo novo Zavest, Zavest kreatorja svojega življenja.

Vstopili bomo v Zavest  Nove Zemlje , v Zavest 5 dimenzije, zavest Brezpogojne Ljubezni in Enosti, Zavest Kristusa in vse to bomo sidrali v našo fizično realnost.

Življenje zagotovo postane veliko lahkotnejše, če dovolimo, da ga vodi naš Višji Jaz. Če si dovolimo spustiti staro, če si dovolimo preseči strah in ego, se lahko ponovno povežemo s svojim višjim Jazom in ko mu dovolimo da postane naš svetovalec naša pot postane najlepše potovanje. 

Naš Višji Jaz je tisti, ki v vsakem trenutku ve, kaj je za dušo najboljša pot, najboljša izbira. Naš Višji Jaz ve kaj je namen in poslanstvo naše duše. In vsak izmed nas hrepeni v življenju po IZPOLNJENOSTI, po tistem občutku v sebi, ki ti prinaša popoln notranji mir. Tisti občutek, ki prinaša radost in srečo. To izpolnjenost  življenja lahko izkusimo samo če smo na poti svoje duše, če živimo poslanstvo in namen naše duše. Zato je edini korak do takega življenja povezava s svojim Višjim Jazom, povezava s svojo Bitjo.

Želim vam pomagati, da se spomnite, želim vam držati prostor, da se še globje dotaknete SEBE, da vam ta dotik, da spoznanje , KDO V RESNICI STE , da vam ta dotik pove in pokaže kaj je vaše dušno poslanstvo.  

Želim vam pokazati kako vaša pot lahko postane čedalje bolj lahkotna, izpolnjujoča , osrečujoča. Da postane pot miru, obilja, Ljubezni, harmonije, Radost , sreče, Enosti.

Zato vas vabim, da če začutite oziroma zaslišite klic duše, da ne dovolite strahu in egu, da vas ustavi, ampak si dovolite slišati dušo in stopiti na pot v Nove Sebe.

Želim vam skozi Srce in Ljubezen in s pomočjo vseh bitij čiste Luči in Ljubezni držati prostor, da se spomnite, da se osvobodite, da se opolnomočite, in to prenesete v svojo fizično realnost.

GREMO V NAJVELIČASTNEJŠO IZKUŠNJO SEBE

ŽIVLJENJE SE ZARES ŠELE ZAČENJA


Izmenjava za moj doprinos je priporočeno 44 eur

Božanski del je brezplačen

Udeleženec prejme ob prijavi na mail vse dodatne potrebne informacije

Dodatne informacije:

Anamarija Anaiah Kovačič 

031 318 137

Mail: kreacije@anamarijakovacic.si

O meni : https://www.anamarijakovacic.si/o-meni/

ŠE NEKAJ O POMENU ŠTEVILA 11 IN PORTALA 11/11

Število 11 v numerološki tradiciji velja za posebno močno, mojstrsko število. To je število prebujenja in preporoda. Simbolizira prihod novega. Portal 11:11 zagotovo prinaša velik premik na nivoju zavesti. Koda 11.11 je  ključ do nezavednega, ključ do naše univerzalne zavesti in globljega  razumevanja na duhovni ravni. Portal 11.11  je zaradi svoje močne vibracije tudi izjemen dan za manifestacijo.

Ne samo ta dan ampak ti dnevi okrog 11.11 so dnevi ko se dogajajo v nas nova duhovna prebujenja in zato tudi novi začetki , nove poti , ki so v sozvočju z dušnim poslanstvom in sozvočju z našim božanskim načrtom.

Energija števila 11 odpira tudi vrata zavesti  ENOSTI

Višje stanje zavesti nam odpira vrata v spoznanja in izkustva da smo v resnici vsi povezani in del ene celote. Smo vesolje, Smo mati Zemlja , Smo Zavest, ki se manifestira kot človek. Smo del Univerzalne Zavesti naskončnega Univerzuma, smo del polja ENOSTI.

Celoten mesec november nas vabi in spodbuja, da se osvobodimo vseh okov, verig , zidov , ki smo jih postavili pred srce, da ne bi bolelo. Da se osvobodimo strahov , da stopimo v polje brezpogojne vere in zaupanja v LJUBEZEN in se opogumim in  odpremo Brezpogojni Ljubezni.

Scroll to Top

Prijavi se