Mreže Svetlobe

Kristali Svetlobe so kristali, v katerih je prebujen in ponovno aktiviran njihov Najvišji Božanski potencial.

Povezani so s svojim Praizvorom, z Virom Čiste Božanske Svetlobe in se povezujejo s 5. dimenzijo Matere Zemlje in njenim Kristalnim kraljestvom

Ne absorbirajo negativne energije
Nikoli jih ni treba čistiti
Nikoli jih ni treba polniti ali aktivirati, vedno so v svojem najvišjem Božanskem potencialu
V svetlobnih kristalih je zavest Angelov, zato Angeli kristalov delujejo neposredno z vami in prilagodijo intenzivnost njihovih darov tako, da se uskladijo s potjo vaše duše
Aktivirajo vašo Višjo Svetlobno Zavest in Čisto Luč

Mreže Svetlobe

Kristalne mreže Svetlobe so
portali, ki sidrajo Čisto Svetlobo in Ljubezen
portali, ki sidrajo Razsvetljene energije Nove Zemlje
portali, ki odpirajo vrata Novi Zavesti

Ko se mi je razkrilo poslanstvo gridworkerja, mi je bilo predano vedenje, da sem lahko posoda, skozi katero se na zemljo sidrajo energije Čiste Svetlobe in Ljubezni.
Predana so mi bila vedenja, znanja in sposobnosti,
da lahko kristale aktiviram v kristale Svetlobe in
da lahko postavljam, povezujem in aktiviram
Kristalne mreže Svetlobe
V NAJVIŠJE DOBRO ZEMLJE IN ČLOVEŠTVA

Kristalne mreže Svetlobe so eno izmed orodij,
skozi katere se na Zemljo sidrajo žarki
Čiste Svetlobe in Ljubezni

Delujejo v najvišje dobro človeka
Odpirajo vrata Svetlobi Duše
Podpirajo proces duhovne rasti
Pomagajo pri preoblikovanju in osvobajanju senc
Pomagajo pri osvobajanju karme
Osvobajajo nas tistih zapisov, ki nam preprečujejo izkušati Ljubezen
Pomagajo pridobiti vpogled, jasnost in čistost
Občutite lahkotnost bivanja in Biti
Ustvarijo polje Svetlobe v vaši avri in prostoru
Harmonizirajo energijo vaše aure in prostora
Aktivira se Mer-Ka-Ba
Aktivira se najvišji Božanski potencial
Prebudi se Božanskost v nas
Aktivirajo Višjo Svetlobno Zavest in Čisto Luč
Povežejo nas z višjimi dimenzijami Svetlobe, v Višji Jaz

Mreže Svetlobe na leseni plošči in platnu

KRISTALNE MREŽE Z ROŽO ŽIVLJENJA

Roža življenja je simbol svete geometrije, ki vsebuje vzorce stvarjenja sveta in življenja. Je osnovni vzorec Kreacije. Prikazuje popolnost kreacije vsega. Znotraj rože življenja najdemo vse aspekte kreacije in čisto vse zakone in zakonitosti ter principe stvarjenja. Je izvor vsega. Razumevanje tega simbola, naj bi nam prineslo razumevanje Življenja in Vesolja. Geometrijska oblika in vzorci rože življenja imajo višji Univerzalni pomen, ki deluje na najglobji, nam velikokrat nezavedni ravni. Že samo to, da rožo življenja gledamo, deluje kot izjemen aktivator našega svetlobnega telesa.

 

KRISTALNE MREŽE Z MERKABO


MER KA BA
Je polje Čiste Božanske Ljubezni
Je naše Svetlobno kozmično telo
Je stanje višje duhovne Zavesti, stanje Enosti in Razsvetljenja
MerKaBa ustvarja neprepustno polje Svetlobe in Ljubezni okoli našega telesa

MerKaBa je rotacijsko, geometrično, kristalno svetlobno polje, ki se razteza okoli telesa približno 16,5 metrov.
Sestavljata ga dve zrcalno postavljeni trikotni piramidi – tetraedra, ki združujeta Božansko moško in Božansko žensko energijo.
Združuje Duha in telo s Svetlobo
Mer pomeni Svetloba, Ka pomeni Duh in Ba pomeni telo

Merkaba simbol deluje kot izjemen aktivator našega svetlobnega telesa

Merkaba je simbol svete geometrije in izhaja iz rože življenja, zato vsebuje vzorce stvarjenja sveta in življenja
MerKaBa vsebuje enake številke kot so v sveti geometriji in razmerjih, ki se nenehno pojavljajo v kreacijah življenja in stvarstav
( v telesu, v naravi ). To zlato razmerje (Phi) najdemo tudi na svetih mestih (eno od teh so dimenzije znotraj velike piramide v Egiptu).

Mreže Svetlobe v trgovini

Scroll to Top

Prijavi se