Portal Siriusa, zavest kitov in 12. vijačna Božanska DNK – 4.8. do 5.8. 2023 – izkustvo in delavnica na svetih krajih v Posočju

4. 8. do 5. 8. 2023

Prebujanje Božanske DNK je spominjanje Izvora


Prebuja se spomin, da smo Božanska Zavest,

spomin, da smo Iskra Boga.  

Tokratno srečanje se bo zgodilo v  obdobju ko se začnejo na zemljo zelo intenzivno sidrati NOVE SVETLOBNE KODE, kode Nove Zemlje.

Portal levjih vrat , portal Siriusa odpre vrata našemu duhovnemu Soncu. To k nam prinaša val Božanske Ljubezni, Svetlobe in Modrosti. Te dneve imamo mogočno podporo Univerzuma,  da prebudimo naše božanske lastnost, da prebudimo in  aktiviramo našo 12 vijačno DNK.

Stara zemlja se ruši. Smo na velikem valu dviga Zavesti človeštva in samo Ljubezen in naša božanskost bosta tisti, ki nam bosta kazali in odpirali pot v Novo Zemljo. Zdaj je čas, da postanemo to kar SMO in stopimo v svojo moč in svojo Luč.

Odpirajo se vrata Novemu Človeku z prebujeno 12 vijačno DNK.

Vsak od nas je na eterični ravni nosilec 12 vijačne božanske strukture DNK in kristalinskega telesa. Vstopili bomo v ta prostor, in se začeli  spominjati svoje Božanskosti. Začela se bodo prebujati zapečatena Vedenja in Resnice, ki so prisotne v nas od začetka časov. Odprli bomo vrata vsemu kar smo in vsemu, kar nosimo na celični in eterični ravni.  Odprli bomo vrata Novemu Človeku in Novi Zemlji.

Našo zavest bomo dvigovali preko naših celic, preko naše DNK. Naša karbonska struktura celice se spreminja v silicijevo, naš DNK se nadgrajuje in prebuja se še 10 vijačnic na eterični ravni. Prebujamo se s pomočjo plazma Svetlobe , ki prihaja  iz Centralnega Sonca in žarkov čiste Luči in Ljubezni, ki preko vseh Galaksij pospešeno prihajajo na Zemljo.

Vse to se dogaja, ker  je nastopil čas, da Zemlja vstopi v višjo Zavest , v Zavest 5.dimenzije.

 

IZKUSTVA ki jih boste doživeli na tem srečanju:

 • globoka ponovna povezava z Mati zemljo in njenim duhovnim kraljestvom v objemu čarobnih in svetih krajev Posočja in Boginje Soče
 • izkustvo enosti in brezpogojne ljubezni z dušno družino, izkustvo Nove Zemlje
 • osvobajanje iz matrice strahu, DOKONČNO OSVOBAJANJE VSEH IMPLANTIRANIH VSADKOV na DNK ravni , vseh implantiranih vzorcev, ki so nam bili vsajeni z namenom , da nam vzamejo našo božanskost in vsega kar nam preprečuje , da bi izkušali najvišji potencial naše duše.
 • izkustvo popolne svobode, popolne osvoboditve na posebnem kraju kjer ima Soča največjo moč
 • globoka povezava s svojim telesom v novo dimenzijo zavedanja svojih teles preko meditacije in giba
 • predaja vedenja in spoznanj o naši božanski 12 vijačni DNK , ki nam je bila odvzeta
 • vračanje naše 12 vijačne božanske DNK
 • globoko zdravljenje na svetem kraju zdravljenja
 • globoka meditacija utelešanja svojega Višjega Jaza, svoje božanskosti , utelešanje Sebe, DOTIK SVOJE BOŽANSKOSTI na mestu , ki je portal in nosi zapise prve zemlje in zavesti kitov
 • vračanje vseh izgubljenih delčkov sebe iz vseh dimenzij, prostorov in časov
 • odpiranje vrat SPOMINJANJU vsega kar SMO
 • utelešanje novih energij Nove Zemlje in kristalinskosti telesa
 • vizija nove sebe, nove zemlje sidranje vseh izkustev v fizično realnost

Vse to bomo doživljali v objemu Ljubezni in čarobnosti Mati Zemlje, v objemu čarobnih in svetih krajev Posočja in Boginje Soče

Neskončno sem hvaležna, da bom eno od velikih spoznanj, spoznanje in izkustvo 12 vijačne Božanske DNK lahko delila z vami.


ČAS JE DA ŽIVLJENJE POSTANE VELIČASTNA IZKUŠNJA TEGA KAR SMO

 

LOKACIJA IN PROSTOR

Nastanjeni bomo v čudoviti hiši kampa Lazar, ki leži nad Sočo in v objemu gora

Delavnica bo potekala treh močnih zdravilnih energetskih točkah.

Na prvi točki bomo na prostorih kjer ima kristalinska Soča največjo moč. Tu bomo s pomočjo spiritov voda in v povezavi z Mati Zemljo izpuščali in se osvobajali vsega starega, vsega, kar nam preprečuje, da bi izkušali božanskost sebe. Osvobodili se bomo vseh implantiranih struktur na vseh nivojih, tudi na globoki DNK ravni, da naredimo prostor za Novo.

Z nami bo Mati Zemlja. Z nami bodo bitja čiste Luči in Ljubezni in naša galaktična družina.

Druga točka je prostor, ki nosi zapise starodavnih modrosti, prostor, kjer so vtisnjeni spomini varuhov Luči in Ljubezni. To je prostor  globokega ZDRAVLJENJA .

Prostor ki vas bo prepoznal in vi njega. Prostor, kjer se nam vrača vsa naša svetost, vsi naši darovi , vsa naša božanska dediščina.

Tretja točka je prostor , ki je PORTAL , kjer so prve duše prihajala na naš planet, je portal, kjer se je prizemljila zavest kitov v Posočju.

 

PROGRAM:

Petek 4.8. 2023

od 14.00 naprej prihod udeležencev 

16.00 predstavitveni krog, odpiranje Srca,

meditacija 

povezovanje v Srcu in z Mati Zemljo

osvobajanje z meditacijo in z gibom

povezovanje s sabo, stik s telesom, Ljubezen do sebe

intuitivna sporočila za vsakega  udeleženca

skupna večerja

 

Sobota 5. 8. 2023

9.00 – 21.00

Vodenje na energetske točke in sveta mesta , kjer bo celodnevna delavnica VRAČANJE BOŽANSKE 12 VIJAČNE DNK.


Skupna večerja

 

Na retreatu bo vsak udeleženec prejel več sporočil Bitij Luči in Ljubezni ter intuitivna spočila njeni duši.

 

S čisto namero Srca, z vso Ljubeznijo, s čisto željo duše spomniti se svoje Luči, bomo z vsem spoštovanjem vstopali v svete prostore, kjer so portali Luči v Posočju, kjer nam Mati Zemlja odpira vrata v njeno sveto Srce, v njeno kristalinsko kraljestvo, v njen duhovni svet, v 5 dimenzijo.

Ljubezen Srca nam bo odpirala vrata v globine Mati Zemlje. Spomnili se bomo teh globin, spomnile se bomo zemlje, kjer smo imeli globoko povezavo z Mati Zemljo, zemljo kjer smo nekoč bili Eno z Njo. V teh globinah bodo potekali globoki procesi zdravljenja, osvobajanja in vračanja svoje božanskosti

Skozi portal Srca bomo vstopili v dimenzijo, kjer se nam bo začela vračati vsa naša Božanska dediščina, naša izgubljena 12 vijačna DNK, vsi izgubljeni delčki nas, naše duše, vse kar smo kadar koli bile, vedele , imele in kjer se nam bo vračala vsa naša izgubljena moč, znanje, vedenje,  ki smo jo kadarkoli predale drugim.

 

S svojo Lučjo in Ljubeznijo bomo vračali svetost krajem in kraji bodo vračali našo svetost nam.

 

REGISTRACIJA IN CENA:

 

IZMENJAVA za delavnico in vodenja na sveta mesta je 188 eur .

Za prijave do 14.7. je 155 eur

 

DOPLAČILO:

2x nočitev dvoposteljni sobi 100 eur 

prehrana – kosilo okvirno 2x    7-12 eur

Ob prijavi prejmete na mail vse dodatne informacije

Dodatne informacije:

Anamarija Kovačič

031 318 137

Mail: kreacije@anamarijakovacic.si

 

Ostali dogodki

Scroll to Top

Prijavi se