Trgovina

Izdelki

Mreže Svetlobe

Kristalne mreže Svetlobe so
portali, ki sidrajo Čisto Svetlobo in Ljubezen
portali, ki sidrajo Razsvetljene energije Nove Zemlje
portali, ki odpirajo vrata Novi Zavesti

Ko se mi je razkrilo poslanstvo gridworkerja, mi je bilo predano vedenje, da sem lahko posoda, skozi katero se na zemljo sidrajo energije Čiste Svetlobe in Ljubezni.
Predana so mi bila vedenja, znanja in sposobnosti,
da lahko kristale aktiviram v kristale Svetlobe in
da lahko postavljam, povezujem in aktiviram
Kristalne mreže Svetlobe
V NAJVIŠJE DOBRO ZEMLJE IN ČLOVEŠTVA

Scroll to Top

Prijavi se